Българско дружество по нуклеарна медицина

JA slide show
 
Карта на сайта
Up

Нормативни Документи

Медицински стандарт "Нуклеарна Медицина"

НАРЕДБА № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване

ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия

НАРЕДБА № 22 от 28.06.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика"

НАРЕДБА № 28 от 9.09.2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения

НАРЕДБА № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

НАРЕДБА за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения

НАРЕДБА за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения

НАРЕДБА за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"

НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения

Приложение 3 към НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита

Приложение 2 към НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита

Приложение 1 към НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита

НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита

НАРЕДБА за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци

НАРЕДБА за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария

НАРЕДБА № 32 от 7.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения

Приложения 1-8 към Наредба N30

Наредба N30

Приложение: 9 и 10, към Нареба N30


You are here  :

Полезни връзки

Галерия

cialis prijs viagra pillen viagra voor vrouwen kamagra gel viagra prijs