• Годишният конгрес на Европейската организация по Нуклеарна медицина ще се проведе през Октомври, 20 – 23, 2021

  EANM в момента планира конгресът да се проведе отново online. Ако Covid-19 ситуацията позволява, обаче през пролетта ще се вземе решение за провеждането на конгреса като хибридно събитие (комбинация от online и присъствено)

  Важни дати

  February 15, 2021Abstract Submission Start
  April 25, 2021Abstract Submission Deadline
  June 29, 2021Notification of Abstract Acceptance
  October 20-23, 2021EANM’21 Congress
 • ESMIT е онлайн!

  След като няколко семинара на ESMIT бяха отложени, EANM започва нов проект – ESMIT webinars. Посетете сайта на EANM и си регистрирайте за онлайн семинарите. Семинарите са безплатни, а местата – ограничени.

  Регистрация

 • Препоръки за клиниките по Нуклеарна медицина във връзка с Covid19

  COVID19 –Nuclear Medicine Departments, be prepared!

 • Полезни връзки
 • Начин на провеждане на РЕТ-СТ:

  1. Даденият ви час е час на регистрация, а не индивидуален час.

  2. Регистрация при пристигане в болницата.

  3. Осигуряване на периферен венозен път /поставяне на абокат/.

  4. Снемане на анамнеза от дежурния лекар.

  5. Престой в чакалня до момента, в който ще бъдете поканен за инжектиране.

  6. Инжектиране на радиофармацевтика – редът се определя от физическото, здравословното състояние на пациента и килограмите.

  7. Натрупването на радиофармацевтика след инжектиране варира между 45 и 90 минути, като престоят е в предварително указана стая. През това време е желателно да не говорите и да не се движите. Няма ограничения по отношение на ползването на тоалетна.

  8. Продължителността на изследването на апарата е 15-20 мин., в зависимост от прилагания протокол.

  9. След приключване на изследването се изчаква около 10 мин. с цел проверка качеството на образите.

  10. Понякога, в интерес на изследването, е необходимо повторно скениране за уточняване на съмнителни участъци.

  След изследването:

  Инжектираното радиоактивно вещество ще бъде изхвърлено от тялото Ви в продължение на 12 часа, поради което НЕ трябва да сте близо до бременни жени и малки деца.

  Не се очакват никакви странични ефекти от инжектирания радиофармацевтик.

  След изследването можете да шофирате, да се храните, да се върнете към обичайния си начин на живот.

  Резултатът може да Ви бъде изпратен по куриер за Ваша сметка, след като уведомите регистратор или персонала в клиниката.Close Menu