Годишният конгрес на Европейската организация по Нуклеарна медицина ще се проведе през Октомври, 20 – 23, 2021

EANM в момента планира конгресът да се проведе отново online. Ако Covid-19 ситуацията позволява, обаче през пролетта ще се вземе решение за провеждането на конгреса като хибридно събитие (комбинация от online и присъствено)

Важни дати

February 15, 2021Abstract Submission Start
April 25, 2021Abstract Submission Deadline
June 29, 2021Notification of Abstract Acceptance
October 20-23, 2021EANM’21 Congress
Close Menu