Начин на провеждане на РЕТ-СТ:

1. Даденият ви час е час на регистрация, а не индивидуален час.

2. Регистрация при пристигане в болницата.

3. Осигуряване на периферен венозен път /поставяне на абокат/.

4. Снемане на анамнеза от дежурния лекар.

5. Престой в чакалня до момента, в който ще бъдете поканен за инжектиране.

6. Инжектиране на радиофармацевтика – редът се определя от физическото, здравословното състояние на пациента и килограмите.

7. Натрупването на радиофармацевтика след инжектиране варира между 45 и 90 минути, като престоят е в предварително указана стая. През това време е желателно да не говорите и да не се движите. Няма ограничения по отношение на ползването на тоалетна.

8. Продължителността на изследването на апарата е 15-20 мин., в зависимост от прилагания протокол.

9. След приключване на изследването се изчаква около 10 мин. с цел проверка качеството на образите.

10. Понякога, в интерес на изследването, е необходимо повторно скениране за уточняване на съмнителни участъци.

След изследването:

Инжектираното радиоактивно вещество ще бъде изхвърлено от тялото Ви в продължение на 12 часа, поради което НЕ трябва да сте близо до бременни жени и малки деца.

Не се очакват никакви странични ефекти от инжектирания радиофармацевтик.

След изследването можете да шофирате, да се храните, да се върнете към обичайния си начин на живот.

Резултатът може да Ви бъде изпратен по куриер за Ваша сметка, след като уведомите регистратор или персонала в клиниката.Close Menu