История на дружеството по Нуклеарна Медицина

БДНМ е асоцииран член на Европейската асоциация по Нуклеарна медицина – EANM. До 1996г. е към Дружеството по рентгенология и радиология  като секция  по нуклеарна медицина. Национален стандарт по Нуклеарна медицина: № 12 от 2003 /ДВ, бр.66 от 2003/  № 48 от 11.12.2009 /ДВ, бр.3 от 2010 стр 116-133/

1995г.

1995 Българското дружество по нуклеарна медицина е основано като отделно научно дружество с Председател:
Проф. Д-р Стефан Миланов, дмн
Секретар: Проф. Д-р Димитър Цингилев, дмн

2003 г.

На конгрес на Дружеството във Варна са избрани:

Председател Проф. Д-р Ирина Костадинова, дмн
Зам. Председатели – Проф. Д-р Анелия Клисарова, Доц. Д-р Елена Пиперкова
Касиер: Доц. Д-р Ана Симеонова

2009 г.

На конгрес на Дружеството в Банско са избрани:
Председател: Проф. Д-р Елена Пиперкова
Зам председатели: Проф. Д-р Анелия Клисарова, Доц. Д-р Марина Гарчева
Касиер: Доц. Д-р Ана Симеонова
Национален консултант: Проф. Д-р Ирена Костадинова

2013г.

Председател: Проф. Д-р Марина Гарчева, дм
Зам. председател: Доц. д-р Павел Бочев, дм
Проф. д-р Антония Цоневска, дм
Касиер: Доц. Д-р Тошко Петров, дм
Национален консултант: Проф. Д-р Ирена Костадинова, дмн

2017- до момента

Прeдседател – Доц. д-р Павел Бочев, дм
Зам. председатели – Проф. д-р Антония Цоневска, дм
д-р Лидия Чавдарова, дм
Нац. консултант Доц. д-р Валерия Хаджийска, дм

Close Menu